Domovská stránka > Pracovné príležitosti > Výberové konanie > Administrátori v oblasti auditu

Administrátori v oblasti auditu

Začiatok obdobia podávania žiadostí: 
07/05/2019
Dátum uzávierky: 
12/06/2019 - 12:00(bruselský čas)
Trieda: 
Druh zmluvy : 

Výberové konanie

  • Výberové konanie zahŕňa viacero fáz. Pokiaľ nie je stanovený presný dátum a čas, časový harmonogram považujte len za orientačný.
  • Budeme s vami komunikovať prostredníctvom vášho používateľského konta EPSO. V ňom nájdete všetky informácie týkajúce sa vášho postupu, ako sú pozvánky na testy, výsledky testov atď.
  • Počas trvania výberového konania si kontrolujte vaše používateľské konto EPSO aspoň dvakrát za týždeň.
  • Upozorňujeme, že v testoch nestačí získať požadovaný minimálny počet bodov.
    Iba tí, ktorí získajú najviac bodov, postúpia do ďalšej fázy výberového konania.

Orientačný časový plán

Tieto informácie sú orientačné. Úrad EPSO si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť uverejnené informácie a pravidelne uverejňovať aktualizácie.

Konečné, potvrdené informácie/harmonogram dostane uchádzač výlučne formou listu a správy do používateľského konta EPSO.

Podávanie prihlášok07/05/2019
Uzávierka podávania prihlášok 12/06/2019 - 12:00(bruselský čas)
Rezervácia termínov na počítačové testy pozostávajúce z otázok s voliteľnými odpoveďami19/06/2019 - 25/06/2019
Počítačové testy pozostávajúce z otázok s voliteľnými odpoveďami – testovacie obdobie26/06/2019 - 16/07/2019
Počítačové testy pozostávajúce z otázok s voliteľnými odpoveďami – výsledky16/09/2019
Prípadová štúdia – rezervačné obdobie28/01/2020 - 04/02/2020
Prípadová štúdia20/02/2020
Hodnotiace centrum5/2020 - 6/2020(orientačne)
Diaľkové hodnotiace centrum01/02/2021 - 10/03/2021