Förstasida > Jobb och praktik > Uttagningsprov > Handläggare inom revision

Handläggare inom revision

Första ansökningsdag: 
07/05/2019
Sista ansökningsdag: 
12/06/2019 - 12:00(Bryssel-tid)
Grad: 
Anställningsform: 

Urvalsförfarande

  • Urvalet sker i flera etapper. Alla tidsangivelser är att betrakta som preliminära, såvida inte dag och tid har bekräftats.
  • Vi kommer att kommunicera med dig via ditt Epso-konto. Där hittar du all information om förfarandets gång, t.ex. kallelser till prov och provresultat.
  • Kontrollera ditt Epso-konto minst två gånger i veckan medan urvalsförfarandet pågår.
  • Tänk på att det inte enbart räcker att bli godkänd på proven.
    Bara de med bäst resultat går vidare.

Preliminär planering

Den här informationen är bara vägledande. Epso förbehåller sig rätten att när som helst ändra informationen. Uppgifterna uppdateras regelbundet.

Slutlig och bekräftad information/planering meddelas enbart via brev och meddelanden till sökandenas Epsokonton.

Ansökningsperioden startar07/05/2019
Ansök senast 12/06/2019 - 12:00(Bryssel-tid)
Bokning av datorbaserade test med flervalsfrågor19/06/2019 - 25/06/2019
Provperiod för datorbaserade prov med flervalsfrågor26/06/2019 - 16/07/2019
Resultat av datorbaserade prov med flervalsfrågor16/09/2019
Bokning av ett ”case”28/01/2020 - 04/02/2020
”Case”20/02/2020
Utvärderingscentrum5/2020 - 6/2020(preliminärt)
Utvärderingscentrumet på distans01/02/2021 - 10/03/2021