Начало > Възможности за работа > Конкурс > Администратори по конкурентно право

Администратори по конкурентно право

Референтен номер: 
Начало на процедурата за кандидатстване: 
06/06/2019
Краен срок: 
09/07/2019 - 12:00(брюкселско време)
Степен: 
Институция/агенция: 
Вид на договора: 

Индикативен график

Тази информация е ориентировъчна. EPSO си запазва правото да променя показваната информация по всяко време и редовно публикува актуализации.

Окончателна и потвърдена информация/график се изпраща единствено чрез писмата и съобщенията в EPSO профилите на кандидатите.

Подаването на кандидатури от06/06/2019
Краен срок за кандидатстване 09/07/2019 - 12:00(брюкселско време)
Работа по казус – период за резервации10/12/2019 - 17/12/2019
Работа по казус10/01/2020
Резервиране на тестове с въпроси с избор между няколко отговора, които се провеждат на компютър30/10/2020 - 06/11/2020
Тестове с въпроси с избор между няколко отговора, които се провеждат на компютър — провеждане на тестовете11/11/2020 - 24/11/2020
Център за оценяване от разстояние23/11/2020 - 10/12/2020
Ситуационно интервю относно компетенциите07/12/2020 - 16/12/2020