Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Διαγωνισμός > Διοικητικοί υπάλληλοι ειδικοί στο δίκαιο του ανταγωνισμού

Διοικητικοί υπάλληλοι ειδικοί στο δίκαιο του ανταγωνισμού

Στοιχεία αναφοράς: 
Έναρξη υποβολής υποψηφιοτήτων: 
06/06/2019
Προθεσμία: 
09/07/2019 - 12:00(Ώρα Βρυξελλών)
Βαθμός: 
Όργανο/οργανισμός: 
Είδος σύμβασης: 

Ενδεικτικός προγραμματισμός

Οι πληροφορίες αυτές είναι ενδεικτικές. Η EPSO διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ανά πάσα στιγμή τις αναγραφόμενες πληροφορίες, και δημοσιεύει τακτικά επικαιροποιήσεις.

Οι πληροφορίες/ο προγραμματισμός που έχουν οριστικοποιηθεί και επιβεβαιωθεί αποστέλλονται αποκλειστικά μέσω επιστολών και μηνυμάτων στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων.

Έναρξη υποβολής υποψηφιοτήτων06/06/2019
Προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων 09/07/2019 - 12:00(Ώρα Βρυξελλών)
Περιπτωσιολογική μελέτη – περίοδος κράτησης ημερομηνίας10/12/2019 - 17/12/2019
Μελέτη περιπτώσεων10/01/2020
Κράτησης θέσης για τις δοκιμασίες πολλαπλής επιλογής με τη χρήση υπολογιστή30/10/2020 - 06/11/2020
Δοκιμασίες πολλαπλής επιλογής μέσω υπολογιστή – περίοδος εξετάσεων11/11/2020 - 24/11/2020
Κέντρο αξιολόγησης εξ αποστάσεως23/11/2020 - 10/12/2020
Συνέντευξη αξιολόγησης ικανοτήτων βάσει συγκεκριμένων καταστάσεων (SCBI)07/12/2020 - 16/12/2020