Domovská stránka > Pracovné príležitosti > Výberové konanie > Administrátori v oblasti finančného práva

Administrátori v oblasti finančného práva

Referencia: 
Začiatok obdobia podávania žiadostí: 
06/06/2019
Dátum uzávierky: 
09/07/2019 - 12:00(bruselský čas)
Trieda: 
Inštitúcia/agentúra: 
Druh zmluvy : 

Orientačný časový plán

Tieto informácie sú orientačné. Úrad EPSO si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť uverejnené informácie a pravidelne uverejňovať aktualizácie.

Konečné, potvrdené informácie/harmonogram dostane uchádzač výlučne formou listu a správy do používateľského konta EPSO.

Podávanie prihlášok06/06/2019
Uzávierka podávania prihlášok 09/07/2019 - 12:00(bruselský čas)
Prípadová štúdia – rezervačné obdobie10/12/2019 - 17/12/2019
Prípadová štúdia10/01/2020
Rezervácia termínov na počítačové testy pozostávajúce z otázok s voliteľnými odpoveďami30/10/2020 - 06/11/2020
Počítačové testy pozostávajúce z otázok s voliteľnými odpoveďami – testovacie obdobie11/11/2020 - 24/11/2020
Diaľkové hodnotiace centrum23/11/2020 - 10/12/2020
Pohovor s dôrazom na schopnosti riešiť rôzne situácie04/01/2021 - 07/01/2021