Domovská stránka > Pracovné príležitosti > Výberové konanie > Administrátori v oblasti finančného práva

Administrátori v oblasti finančného práva

Referencia: 
Začiatok obdobia podávania žiadostí: 
06/06/2019
Dátum uzávierky: 
09/07/2019 - 12:00(bruselský čas)
Trieda: 
Inštitúcia/agentúra: 
Druh zmluvy : 

Výberové konanie

  • Výberové konanie zahŕňa viacero fáz. Pokiaľ nie je stanovený presný dátum a čas, časový harmonogram považujte len za orientačný.
  • Budeme s vami komunikovať prostredníctvom vášho používateľského konta EPSO. V ňom nájdete všetky informácie týkajúce sa vášho postupu, ako sú pozvánky na testy, výsledky testov atď.
  • Počas trvania výberového konania si kontrolujte vaše používateľské konto EPSO aspoň dvakrát za týždeň.
  • Upozorňujeme, že v testoch nestačí získať požadovaný minimálny počet bodov.
    Iba tí, ktorí získajú najviac bodov, postúpia do ďalšej fázy výberového konania.

Orientačný časový plán

Tieto informácie sú orientačné. Úrad EPSO si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť uverejnené informácie a pravidelne uverejňovať aktualizácie.

Konečné, potvrdené informácie/harmonogram dostane uchádzač výlučne formou listu a správy do používateľského konta EPSO.

Podávanie prihlášok06/06/2019
Uzávierka podávania prihlášok 09/07/2019 - 12:00(bruselský čas)
Prípadová štúdia – rezervačné obdobie10/12/2019 - 17/12/2019
Prípadová štúdia10/01/2020
Rezervácia termínov na počítačové testy pozostávajúce z otázok s voliteľnými odpoveďami30/10/2020 - 06/11/2020
Počítačové testy pozostávajúce z otázok s voliteľnými odpoveďami – testovacie obdobie11/11/2020 - 24/11/2020
Diaľkové hodnotiace centrum23/11/2020 - 10/12/2020
Pohovor s dôrazom na schopnosti riešiť rôzne situácie04/01/2021 - 07/01/2021