Početna stranica > Mogućnosti zaposlenja > Natječaj > Administratori u području prava ekonomske i monetarne unije

Administratori u području prava ekonomske i monetarne unije

Referentni broj postupka odabira: 
Prijave počinju: 
06/06/2019
Rok za prijavu: 
09/07/2019 - 12:00(prema briselskom vremenu)
Razred: 
Institucija/agencija: 
Vrsta ugovora: 

Indikativno planiranje

Ove su informacije indikativne. EPSO zadržava pravo na izmjene prikazanih informacija u bilo kojem trenutku i redovno ih ažurira.

Konačna i potvrđena informacija/plan šalje se isključivo pismom i porukom na kandidatov EPSO račun.

Prijave počinju06/06/2019
Rok za prijavu09/07/2019 - 12:00(prema briselskom vremenu)
Studija slučaja – razdoblje rezerviranja termina10/12/2019 - 17/12/2019
Studija slučaja10/01/2020
Rezerviranje datuma za računalne testove s višestrukim izborom odgovora30/10/2020 - 06/11/2020
Računalni testovi s višestrukim izborom odgovora – razdoblje testiranja11/11/2020 - 24/11/2020
Centar za procjenu na daljinu23/11/2020 - 10/12/2020
Intervju za provjeru situacijske kompetencije18/12/2020 - 21/12/2020