Förstasida > Jobb och praktik > Uttagningsprov > Handläggare – lagstiftning om EMU

Handläggare – lagstiftning om EMU

Första ansökningsdag: 
06/06/2019
Sista ansökningsdag: 
09/07/2019 - 12:00(Bryssel-tid)
Grad: 
Institution/ byrå: 
Anställningsform: 

Preliminär planering

Den här informationen är bara vägledande. Epso förbehåller sig rätten att när som helst ändra informationen. Uppgifterna uppdateras regelbundet.

Slutlig och bekräftad information/planering meddelas enbart via brev och meddelanden till sökandenas Epsokonton.

Ansökningsperioden startar06/06/2019
Ansök senast 09/07/2019 - 12:00(Bryssel-tid)
Bokning av ett ”case”10/12/2019 - 17/12/2019
”Case”10/01/2020
Bokning av datorbaserade test med flervalsfrågor30/10/2020 - 06/11/2020
Provperiod för datorbaserade prov med flervalsfrågor11/11/2020 - 24/11/2020
Utvärderingscentrumet på distans23/11/2020 - 10/12/2020
Situationsbaserad intervju18/12/2020 - 21/12/2020