Strona główna > Możliwości zatrudnienia > Konkurs > Administratorzy w dziedzinie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu UE

Administratorzy w dziedzinie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu UE

Numer referencyjny: 
Aktualne procedury naboru: 
06/06/2019
Termin: 
09/07/2019 - 12:00(czasu brukselskiego)
Grupa zaszeregowania: 
Instytucja/agencja: 

Orientacyjny harmonogram

Te informacje mają charakter orientacyjny. EPSO zastrzega sobie prawo do modyfikowania tych informacji w dowolnie wybranym momencie i regularnie publikuje aktualizacje.

Ostateczne, potwierdzone informacje i harmonogramy są przesyłane wyłącznie listownie i za pośrednictwem wiadomości na kontach EPSO kandydatów.

Początek przyjmowania zgłoszeń06/06/2019
Termin składania zgłoszeń 09/07/2019 - 12:00(czasu brukselskiego)
Studium przypadku – okres rezerwowania terminu10/12/2019 - 17/12/2019
Studium przypadku10/01/2020
Rezerwacja terminu komputerowych testów wielokrotnego wyboru30/10/2020 - 06/11/2020
Komputerowe testy wielokrotnego wyboru – terminy testów11/11/2020 - 24/11/2020
Zdalna ocena zintegrowana23/11/2020 - 10/12/2020
Rozmowa sytuacyjna badająca poziom kompetencji (SCBI)15/12/2020 - 18/12/2020