Förstasida > Jobb och praktik > Uttagningsprov > Handläggare – skydd av euromynt mot förfalskningar

Handläggare – skydd av euromynt mot förfalskningar

Första ansökningsdag: 
06/06/2019
Sista ansökningsdag: 
09/07/2019 - 12:00(Bryssel-tid)
Grad: 
Institution/ byrå: 
Anställningsform: 

Urvalsförfarande

  • Urvalet sker i flera etapper. Alla tidsangivelser är att betrakta som preliminära, såvida inte dag och tid har bekräftats.
  • Vi kommer att kommunicera med dig via ditt Epso-konto. Där hittar du all information om förfarandets gång, t.ex. kallelser till prov och provresultat.
  • Kontrollera ditt Epso-konto minst två gånger i veckan medan urvalsförfarandet pågår.
  • Tänk på att det inte enbart räcker att bli godkänd på proven.
    Bara de med bäst resultat går vidare.

Preliminär planering

Den här informationen är bara vägledande. Epso förbehåller sig rätten att när som helst ändra informationen. Uppgifterna uppdateras regelbundet.

Slutlig och bekräftad information/planering meddelas enbart via brev och meddelanden till sökandenas Epsokonton.

Ansökningsperioden startar06/06/2019
Ansök senast 09/07/2019 - 12:00(Bryssel-tid)
Bokning av ett ”case”10/12/2019 - 17/12/2019
”Case”10/01/2020
Bokning av datorbaserade test med flervalsfrågor30/10/2020 - 06/11/2020
Computer based multiple choice tests - testing period11/11/2020 - 24/11/2020