Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Διαγωνισμός > Κοινοβουλευτικοί κλητήρες

Κοινοβουλευτικοί κλητήρες

Στοιχεία αναφοράς: 
Έναρξη υποβολής υποψηφιοτήτων: 
11/07/2019
Προθεσμία: 
10/09/2019 - 12:00(Ώρα Βρυξελλών)
Βαθμός: 
Είδος σύμβασης: 

Ενδεικτικός προγραμματισμός

Οι πληροφορίες αυτές είναι ενδεικτικές. Η EPSO διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ανά πάσα στιγμή τις αναγραφόμενες πληροφορίες, και δημοσιεύει τακτικά επικαιροποιήσεις.

Οι πληροφορίες/ο προγραμματισμός που έχουν οριστικοποιηθεί και επιβεβαιωθεί αποστέλλονται αποκλειστικά μέσω επιστολών και μηνυμάτων στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων.

Έναρξη υποβολής υποψηφιοτήτων11/07/2019
Προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων 10/09/2019 - 12:00(Ώρα Βρυξελλών)
Κράτησης θέσης για τις δοκιμασίες πολλαπλής επιλογής με τη χρήση υπολογιστή30/10/2020 - 06/11/2020
Δοκιμασίες πολλαπλής επιλογής μέσω υπολογιστή – περίοδος εξετάσεων11/11/2020 - 24/11/2020
Κέντρο αξιολόγησης εξ αποστάσεως10/05/2021 - 13/07/2021