Parlamentarni podvornici

Referentni broj postupka odabira: 
Prijave počinju: 
11/07/2019
Rok za prijavu: 
10/09/2019 - 12:00(prema briselskom vremenu)
Razred: 
Vrsta ugovora: 

Postupak odabira

  • Postupak odabira sastoji se od nekoliko faza. Do konkretne potvrde datuma i vremena, svaki se raspored mora smatrati okvirnim.
  • Komunikacija s kandidatima odvija se putem EPSO računa. U njemu možete pronaći sve informacije o tijeku postupka, kao što su pozivi na testiranja, rezultati testova itd.
  • Provjeravajte svoj EPSO račun barem dvaput tjedno tijekom postupka odabira.
  • Napominjemo da nije dovoljno prijeći bodovni prag za testove.
    U sljedeću fazu postupka odabira prolaze samo kandidati s najboljim rezultatima.

Indikativno planiranje

Ove su informacije indikativne. EPSO zadržava pravo na izmjene prikazanih informacija u bilo kojem trenutku i redovno ih ažurira.

Konačna i potvrđena informacija/plan šalje se isključivo pismom i porukom na kandidatov EPSO račun.

Prijave počinju11/07/2019
Rok za prijavu10/09/2019 - 12:00(prema briselskom vremenu)
Rezerviranje datuma za računalne testove s višestrukim izborom odgovora30/10/2020 - 06/11/2020
Računalni testovi s višestrukim izborom odgovora – razdoblje testiranja11/11/2020 - 24/11/2020
Centar za procjenu na daljinu10/05/2021 - 13/07/2021