Parlamentní zriadenci

Začiatok obdobia podávania žiadostí: 
11/07/2019
Dátum uzávierky: 
10/09/2019 - 12:00(bruselský čas)
Trieda: 
Druh zmluvy : 

Orientačný časový plán

Tieto informácie sú orientačné. Úrad EPSO si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť uverejnené informácie a pravidelne uverejňovať aktualizácie.

Konečné, potvrdené informácie/harmonogram dostane uchádzač výlučne formou listu a správy do používateľského konta EPSO.

Podávanie prihlášok11/07/2019
Uzávierka podávania prihlášok 10/09/2019 - 12:00(bruselský čas)
Computer based multiple choice tests - booking period30/10/2020 - 06/11/2020
Computer based multiple choice tests - testing period11/11/2020 - 24/11/2020
Remote Assessment Centre10/05/2021 - 13/07/2021