Начало > Възможности за работа > Конкурс > Парламентарни разпоредители

Парламентарни разпоредители

Референтен номер: 
Начало на процедурата за кандидатстване: 
11/07/2019
Краен срок: 
10/09/2019 - 12:00(брюкселско време)
Степен: 
Вид на договора: 

Индикативен график

Тази информация е ориентировъчна. EPSO си запазва правото да променя показваната информация по всяко време и редовно публикува актуализации.

Окончателна и потвърдена информация/график се изпраща единствено чрез писмата и съобщенията в EPSO профилите на кандидатите.

Подаването на кандидатури от11/07/2019
Краен срок за кандидатстване 10/09/2019 - 12:00(брюкселско време)
Computer based multiple choice tests - booking period30/10/2020 - 06/11/2020
Computer based multiple choice tests - testing period11/11/2020 - 24/11/2020
Remote Assessment Centre10/05/2021 - 13/07/2021