Förstasida > Jobb och praktik > Uttagningsprov > Parlamentsvaktmästare

Parlamentsvaktmästare

Första ansökningsdag: 
11/07/2019
Sista ansökningsdag: 
10/09/2019 - 12:00(Bryssel-tid)
Grad: 
Institution/ byrå: 
Anställningsform: 

Preliminär planering

Den här informationen är bara vägledande. Epso förbehåller sig rätten att när som helst ändra informationen. Uppgifterna uppdateras regelbundet.

Slutlig och bekräftad information/planering meddelas enbart via brev och meddelanden till sökandenas Epsokonton.

Ansökningsperioden startar11/07/2019
Ansök senast 10/09/2019 - 12:00(Bryssel-tid)
Computer based multiple choice tests - booking period30/10/2020 - 06/11/2020
Computer based multiple choice tests - testing period11/11/2020 - 24/11/2020
Remote Assessment Centre10/05/2021 - 13/07/2021