Юрист-лингвисти с датски език (DA)

Референтен номер: 
Начало на процедурата за кандидатстване: 
05/03/2020
Краен срок: 
07/04/2020 - 12:00(брюкселско време)
Местоположение (-я):: 
Степен: 
Институция/агенция: 
Вид на договора: 

Индикативен график

Тази информация е ориентировъчна. EPSO си запазва правото да променя показваната информация по всяко време и редовно публикува актуализации.

Окончателна и потвърдена информация/график се изпраща единствено чрез писмата и съобщенията в EPSO профилите на кандидатите.

Подаването на кандидатури от05/03/2020
Краен срок за кандидатстване 07/04/2020 - 12:00(брюкселско време)