Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Διαγωνισμός > Γλωσσομαθείς νομικοί δανικής γλώσσας (DA)

Γλωσσομαθείς νομικοί δανικής γλώσσας (DA)

Στοιχεία αναφοράς: 
Έναρξη υποβολής υποψηφιοτήτων: 
05/03/2020
Initial deadline: 
07/04/2020 - 12:00(Ώρα Βρυξελλών)
Προθεσμία: 
05/05/2020 - 12:00(Ώρα Βρυξελλών) (extended)
Βαθμός: 
Είδος σύμβασης: 

Ενδεικτικός προγραμματισμός

Οι πληροφορίες αυτές είναι ενδεικτικές. Η EPSO διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ανά πάσα στιγμή τις αναγραφόμενες πληροφορίες, και δημοσιεύει τακτικά επικαιροποιήσεις.

Οι πληροφορίες/ο προγραμματισμός που έχουν οριστικοποιηθεί και επιβεβαιωθεί αποστέλλονται αποκλειστικά μέσω επιστολών και μηνυμάτων στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων.

Έναρξη υποβολής υποψηφιοτήτων05/03/2020
Initial deadline07/04/2020 - 12:00(Ώρα Βρυξελλών)
Προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων (extended) 05/05/2020 - 12:00(Ώρα Βρυξελλών)
Intermediate test: booking period02/10/2020 - 08/10/2020
Intermediate test22/10/2020 - 23/10/2020
Remote Assessment Centre30/06/2021
Computer based multiple choice tests - testing period05/07/2021