Početna stranica > Mogućnosti zaposlenja > Natječaj > Pravnici lingvisti za danski jezik (DA)

Pravnici lingvisti za danski jezik (DA)

Referentni broj postupka odabira: 
Prijave počinju: 
05/03/2020
Initial deadline: 
07/04/2020 - 12:00(prema briselskom vremenu)
Rok za prijavu: 
05/05/2020 - 12:00(prema briselskom vremenu) (extended)
Mjesto zaposlenja: 
Razred: 
Institucija/agencija: 
Vrsta ugovora: 

Indikativno planiranje

Ove su informacije indikativne. EPSO zadržava pravo na izmjene prikazanih informacija u bilo kojem trenutku i redovno ih ažurira.

Konačna i potvrđena informacija/plan šalje se isključivo pismom i porukom na kandidatov EPSO račun.

Prijave počinju05/03/2020
Initial deadline07/04/2020 - 12:00(prema briselskom vremenu)
Rok za prijavu(extended) 05/05/2020 - 12:00(prema briselskom vremenu)
Međutestovi – razdoblje rezerviranja termina02/10/2020 - 08/10/2020
Međutestovi22/10/2020 - 23/10/2020
Centar za procjenu na daljinu30/06/2021
Računalni testovi s višestrukim izborom odgovora – razdoblje testiranja05/07/2021