Förstasida > Jobb och praktik > Uttagningsprov > Danskspråkiga juristlingvister (DA)

Danskspråkiga juristlingvister (DA)

Referens: 
Första ansökningsdag: 
05/03/2020
Initial deadline: 
07/04/2020 - 12:00(Bryssel-tid)
Sista ansökningsdag: 
05/05/2020 - 12:00(Bryssel-tid) (extended)
Tjänsteorter: 
Grad: 
Institution/ byrå: 
Anställningsform: 

Preliminär planering

Den här informationen är bara vägledande. Epso förbehåller sig rätten att när som helst ändra informationen. Uppgifterna uppdateras regelbundet.

Slutlig och bekräftad information/planering meddelas enbart via brev och meddelanden till sökandenas Epsokonton.

Ansökningsperioden startar05/03/2020
Initial deadline07/04/2020 - 12:00(Bryssel-tid)
Ansök senast (extended) 05/05/2020 - 12:00(Bryssel-tid)
Mellanprov – bokningsperiod02/10/2020 - 08/10/2020
Mellanprov22/10/2020 - 23/10/2020
Utvärderingscentrumet på distans30/06/2021
Provperiod för datorbaserade prov med flervalsfrågor05/07/2021