Начало > Възможности за работа > Конкурс > Конферентни оператори

Конферентни оператори

Референтен номер: 
Начало на процедурата за кандидатстване: 
07/11/2019
Краен срок: 
10/12/2019 - 12:00(брюкселско време)
Местоположение (-я):: 
Степен: 
Институция/агенция: 
Вид на договора: 

Индикативен график

Тази информация е ориентировъчна. EPSO си запазва правото да променя показваната информация по всяко време и редовно публикува актуализации.

Окончателна и потвърдена информация/график се изпраща единствено чрез писмата и съобщенията в EPSO профилите на кандидатите.

Подаването на кандидатури от07/11/2019
Краен срок за кандидатстване 10/12/2019 - 12:00(брюкселско време)
Intermediate test: e-trayпролет 2021(ориентировъчно)
Тестове с въпроси с избор между няколко отговора, които се провеждат на компютър — провеждане на тестоветепролет 2021(ориентировъчно)
Център за оценяване от разстояние01/03/2021 - 25/03/2021
Тестове на компютър с въпроси с избор между няколко отговора и упражнение e-tray (организация на текущата работа) — период за запазване на дата19/03/2021 - 24/03/2021
Тестове на компютър с въпроси с избор между няколко отговора и упражнение e-tray (организация на текущата работа) — период за провеждане на тестовете29/03/2021 - 30/03/2021