Начало > Възможности за работа > Конкурс > Конферентни оператори

Конферентни оператори

Референтен номер: 
Начало на процедурата за кандидатстване: 
07/11/2019
Краен срок: 
10/12/2019 - 12:00(брюкселско време)
Местоположение (-я):: 
Степен: 
Институция/агенция: 
Вид на договора: 

Индикативен график

Тази информация е ориентировъчна. EPSO си запазва правото да променя показваната информация по всяко време и редовно публикува актуализации.

Окончателна и потвърдена информация/график се изпраща единствено чрез писмата и съобщенията в EPSO профилите на кандидатите.

Подаването на кандидатури от07/11/2019
Краен срок за кандидатстване 10/12/2019 - 12:00(брюкселско време)
Computer based multiple choice tests - testing periodпролет 2021(ориентировъчно)
Intermediate test: e-trayпролет 2021(ориентировъчно)
Remote Assessment Centre01/03/2021 - 25/03/2021
Computer based multiple choice tests and e-tray - booking period19/03/2021 - 24/03/2021
Computer based multiple choice tests and e-tray - testing period29/03/2021 - 30/03/2021