Конферентни оператори

Референтен номер: 
Начало на процедурата за кандидатстване: 
07/11/2019
Краен срок: 
10/12/2019 - 12:00(брюкселско време)
Степен: 
Институция/агенция: 
Вид на договора: 

Индикативен график

Тази информация е ориентировъчна. EPSO си запазва правото да променя показваната информация по всяко време и редовно публикува актуализации.

Окончателна и потвърдена информация/график се изпраща единствено чрез писмата и съобщенията в EPSO профилите на кандидатите.

Подаването на кандидатури от07/11/2019
Краен срок за кандидатстване 10/12/2019 - 12:00(брюкселско време)