Konferenční pracovníci

Reference: 
Přihlášku lze podat od: 
07/11/2019
Termín pro podání přihlášky : 
10/12/2019 - 12:00(Bruselského času)
Lokalita/y: 
Platová třída : 
Instituce/ Agentura: 
Druh smlouvy : 

Než se začnete hlásit do tohoto výběrového řízení, měli byste si projít následující kroky, abyste si ujasnili, proč se do výběrového řízení hlásíte a jaká je vaše šance na úspěch.

  1. Přečtěte si Oznámení o výběrovém řízení a ujistěte se, že ke dni odeslání přihlášky splňujete všechny podmínky účasti v něm.
  2. Zkuste si vyplnit dotazník „Kariéra v institucích EU - moje kariéra?“, který vám pomůže rozhodnout se, zda se na práci v institucích EU hodíte. 
  • Dotazník vám pomůže zjistit, zda splňujete nároky, které jsou na evropské úředníky kladeny.

  • Vyplnění dotazníku „Kariéra v institucích EU – moje kariéra?“ vám zabere asi 30 minut.
  • Odpovědi se nikde neevidují a v případě, že se rozhodnete přihlášku podat, se nebudou brát v potaz.
  • Pokud se vám nedaří dotazník otevřít nebo vyplnit kvůli zdravotnímu postižení nebo jiným specifickým potřebám, obraťte se na kontaktní středisko pro uchazeče.
  • Pokud při vyplňování testu narazíte na technický problém, obraťte se na  poskytovatele této služby.

Nyní si stačí vybrat preferovanou jazykovou verzi a můžete začít.

Nebo můžete pokračovat s přihláškou