Τεχνικοί διασκέψεων

Στοιχεία αναφοράς: 
Έναρξη υποβολής υποψηφιοτήτων: 
07/11/2019
Προθεσμία: 
10/12/2019 - 12:00(Ώρα Βρυξελλών)
Βαθμός: 
Όργανο/οργανισμός: 
Είδος σύμβασης: 

Ενδεικτικός προγραμματισμός

Οι πληροφορίες αυτές είναι ενδεικτικές. Η EPSO διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ανά πάσα στιγμή τις αναγραφόμενες πληροφορίες, και δημοσιεύει τακτικά επικαιροποιήσεις.

Οι πληροφορίες/ο προγραμματισμός που έχουν οριστικοποιηθεί και επιβεβαιωθεί αποστέλλονται αποκλειστικά μέσω επιστολών και μηνυμάτων στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων.

Έναρξη υποβολής υποψηφιοτήτων07/11/2019
Προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων 10/12/2019 - 12:00(Ώρα Βρυξελλών)
Computer based multiple choice tests - testing periodΆνοιξη 2021(ενδεικτική ημερομηνία)
Intermediate test: e-trayΆνοιξη 2021(ενδεικτική ημερομηνία)
Remote Assessment Centre01/03/2021 - 25/03/2021
Computer based multiple choice tests and e-tray - booking period19/03/2021 - 24/03/2021
Computer based multiple choice tests and e-tray - testing period29/03/2021 - 30/03/2021