Τεχνικοί διασκέψεων

Στοιχεία αναφοράς: 
Έναρξη υποβολής υποψηφιοτήτων: 
07/11/2019
Προθεσμία: 
10/12/2019 - 12:00(Ώρα Βρυξελλών)
Βαθμός: 
Όργανο/οργανισμός: 
Είδος σύμβασης: 

Ενδεικτικός προγραμματισμός

Οι πληροφορίες αυτές είναι ενδεικτικές. Η EPSO διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ανά πάσα στιγμή τις αναγραφόμενες πληροφορίες, και δημοσιεύει τακτικά επικαιροποιήσεις.

Οι πληροφορίες/ο προγραμματισμός που έχουν οριστικοποιηθεί και επιβεβαιωθεί αποστέλλονται αποκλειστικά μέσω επιστολών και μηνυμάτων στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων.

Έναρξη υποβολής υποψηφιοτήτων07/11/2019
Προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων 10/12/2019 - 12:00(Ώρα Βρυξελλών)
Intermediate test: e-trayΆνοιξη 2021(ενδεικτική ημερομηνία)
Δοκιμασίες πολλαπλής επιλογής μέσω υπολογιστή – περίοδος εξετάσεωνΆνοιξη 2021(ενδεικτική ημερομηνία)
Κέντρο αξιολόγησης εξ αποστάσεως01/03/2021 - 25/03/2021
Δοκιμασίες πολλαπλής επιλογής με χρήση υπολογιστή και e-tray - περίοδος κρατήσεων19/03/2021 - 24/03/2021
Δοκιμασίες πολλαπλής επιλογής με χρήση υπολογιστή και e-tray - περίοδος δοκιμασιών29/03/2021 - 30/03/2021