Konferencijski operateri

Referentni broj postupka odabira: 
Prijave počinju: 
07/11/2019
Rok za prijavu: 
10/12/2019 - 12:00(prema briselskom vremenu)
Mjesto zaposlenja: 
Razred: 
Institucija/agencija: 
Vrsta ugovora: 

Indikativno planiranje

Ove su informacije indikativne. EPSO zadržava pravo na izmjene prikazanih informacija u bilo kojem trenutku i redovno ih ažurira.

Konačna i potvrđena informacija/plan šalje se isključivo pismom i porukom na kandidatov EPSO račun.

Prijave počinju07/11/2019
Rok za prijavu10/12/2019 - 12:00(prema briselskom vremenu)
Computer based multiple choice tests - testing periodProljeće 2021(okvirno)
Intermediate test: e-trayProljeće 2021(okvirno)
Remote Assessment Centre01/03/2021 - 25/03/2021
Computer based multiple choice tests and e-tray - booking period19/03/2021 - 24/03/2021
Computer based multiple choice tests and e-tray - testing period29/03/2021 - 30/03/2021