Юрист-лингвисти с гръцки език (EL)

Референтен номер: 
Начало на процедурата за кандидатстване: 
есен 2019(ориентировъчно)
Местоположение (-я):: 
Степен: 
Институция/агенция: 
Вид на договора: 

Индикативен график

Тази информация е ориентировъчна. EPSO си запазва правото да променя показваната информация по всяко време и редовно публикува актуализации.

Окончателна и потвърдена информация/график се изпраща единствено чрез писмата и съобщенията в EPSO профилите на кандидатите.

Подаването на кандидатури отесен 2019(ориентировъчно)