Γλωσσομαθείς νομικοί ελληνικής γλώσσας (EL)

Στοιχεία αναφοράς: 
Έναρξη υποβολής υποψηφιοτήτων: 
Χειμώνας 2019/ 2020(ενδεικτική ημερομηνία)
Βαθμός: 
Είδος σύμβασης: 

Ενδεικτικός προγραμματισμός

Οι πληροφορίες αυτές είναι ενδεικτικές. Η EPSO διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ανά πάσα στιγμή τις αναγραφόμενες πληροφορίες, και δημοσιεύει τακτικά επικαιροποιήσεις.

Οι πληροφορίες/ο προγραμματισμός που έχουν οριστικοποιηθεί και επιβεβαιωθεί αποστέλλονται αποκλειστικά μέσω επιστολών και μηνυμάτων στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων.

Έναρξη υποβολής υποψηφιοτήτωνΧειμώνας 2019/ 2020(ενδεικτική ημερομηνία)