Förstasida > Jobb och praktik > Uttagningsprov > Franskspråkiga juristlingvister (FR)

Franskspråkiga juristlingvister (FR)

Referens: 
Första ansökningsdag: 
05/03/2020
Initial deadline: 
07/04/2020 - 12:00(Bryssel-tid)
Sista ansökningsdag: 
05/05/2020 - 12:00(Bryssel-tid) (extended)
Tjänsteorter: 
Grad: 
Institution/ byrå: 
Anställningsform: 

Urvalsförfarande

  • Urvalet sker i flera etapper. Alla tidsangivelser är att betrakta som preliminära, såvida inte dag och tid har bekräftats.
  • Vi kommer att kommunicera med dig via ditt Epso-konto. Där hittar du all information om förfarandets gång, t.ex. kallelser till prov och provresultat.
  • Kontrollera ditt Epso-konto minst två gånger i veckan medan urvalsförfarandet pågår.
  • Tänk på att det inte enbart räcker att bli godkänd på proven.
    Bara de med bäst resultat går vidare.

Preliminär planering

Den här informationen är bara vägledande. Epso förbehåller sig rätten att när som helst ändra informationen. Uppgifterna uppdateras regelbundet.

Slutlig och bekräftad information/planering meddelas enbart via brev och meddelanden till sökandenas Epsokonton.

Ansökningsperioden startar05/03/2020
Initial deadline07/04/2020 - 12:00(Bryssel-tid)
Ansök senast (extended) 05/05/2020 - 12:00(Bryssel-tid)
Preliminary test(s) – booking periodSlutet av 9/2021 - Början av 10/2021(preliminärt)
Preliminary test: translations in test centres18/10/2021 - 28/10/2021
Computer based tests - booking period23/06/2022 - 29/06/2022
Computer based multiple choice tests in test centres and remotely proctored - testing period06/07/2022 - 08/07/2022
Computer based tests - booking period19/07/2022 - 25/07/2022
Translation review test in test centres05/09/2022 - 09/09/2022