Начало > Възможности за работа > Конкурс > Юрист-лингвисти с хърватски език (HR)

Юрист-лингвисти с хърватски език (HR)

Референтен номер: 
Начало на процедурата за кандидатстване: 
05/03/2020
Initial deadline: 
07/04/2020 - 12:00(брюкселско време)
Краен срок: 
05/05/2020 - 12:00(брюкселско време) (extended)
Местоположение (-я):: 
Степен: 
Институция/агенция: 
Вид на договора: 

Процедура за подбор

  • Процедурата за подбор има няколко етапа. Освен ако датата и часът са потвърдени, всички срокове следва да бъдат смятани за примерни.
  • Ще комуникираме с Вас чрез Вашия EPSO профил.  Там ще намерите цялата информация във връзка с постигнатия от Вас напредък в процедурата, като покани за тестове, резултатите Ви от тестовете и др.
  • Моля, проверявайте Вашия EPSO профил поне два пъти седмично, докато трае процедурата за подбор.
  • Трябва да имате предвид, че не е достатъчно да получите изисквания минимум на тестовете.
    Единствено получилите най-високи резултати преминават на следващия етап от процедурата за подбор.

Индикативен график

Тази информация е ориентировъчна. EPSO си запазва правото да променя показваната информация по всяко време и редовно публикува актуализации.

Окончателна и потвърдена информация/график се изпраща единствено чрез писмата и съобщенията в EPSO профилите на кандидатите.

Подаването на кандидатури от05/03/2020
Initial deadline07/04/2020 - 12:00(брюкселско време)
Краен срок за кандидатстване (extended) 05/05/2020 - 12:00(брюкселско време)
Междинен тест – период за запазване на дата02/10/2020 - 08/10/2020
Междинен тест20/10/2020 - 23/10/2020
Център за оценяване от разстояние15/06/2021 - 18/06/2021
Етап на оценяванесредата на 9/2021 - края на 9/2021(ориентировъчно)
Тестове с въпроси с избор между няколко отговора, които се провеждат на компютър в центрове за тестване – провеждане на тестовете05/10/2021
Редактиране на превод12/10/2021