Γλωσσομαθείς νομικοί κροατικής γλώσσας (HR)

Στοιχεία αναφοράς: 
Έναρξη υποβολής υποψηφιοτήτων: 
05/03/2020
Προθεσμία: 
07/04/2020 - 12:00(Ώρα Βρυξελλών)
Βαθμός: 
Είδος σύμβασης: 

Ενδεικτικός προγραμματισμός

Οι πληροφορίες αυτές είναι ενδεικτικές. Η EPSO διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ανά πάσα στιγμή τις αναγραφόμενες πληροφορίες, και δημοσιεύει τακτικά επικαιροποιήσεις.

Οι πληροφορίες/ο προγραμματισμός που έχουν οριστικοποιηθεί και επιβεβαιωθεί αποστέλλονται αποκλειστικά μέσω επιστολών και μηνυμάτων στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων.

Έναρξη υποβολής υποψηφιοτήτων05/03/2020
Προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων 07/04/2020 - 12:00(Ώρα Βρυξελλών)