Etusivu > Deiseanna fostaíochta > Comórtas > Dlítheangeolaithe Cróitise (HR)

Dlítheangeolaithe Cróitise (HR)

An dáta ónar féidir iarratais a dhéanamh: 
05/03/2020
Initial deadline: 
07/04/2020 - 12:00(am na Bruiséile)
An spriocdháta d'iarratais: 
05/05/2020 - 12:00(am na Bruiséile) (síneadh ama)
Grád: 
Institiúid/Gníomhaireacht: 
Cineál an chonartha: 

An nós imeachta roghnúcháin

  • Tá roinnt céimeanna sa nós imeachta roghnúcháin. Ach amháin sa chás go bhfuil dáta agus sprioc-am an nós imeacht roghnúcháin luaite, is ceart a mheas nach bhfuil san amchlár atá tugtha ach amchlár garbh.
  • Is trí do chuntas EPSO a dhéanfar cumarsáid leat. Sa chuntas sin beidh fáil ar gach eolas faoin dul chun cinn atá déanta agat sa nós imeachta roghnúcháin, na cuirí chun trialacha, torthaí na dtrialacha, srl.
  • Moltar duit breathnú ar do chuntas EPSO dhá uair sa tseachtain ar a laghad le linn an nós imeachta roghnúcháin.
  • Bíodh a fhios agat nach leor an pasmharc a ghnóthú sna trialacha.
    Is iad na daoine a ghnóthóidh na marcanna is airde, agus iad sin amháin, a ghabhfaidh ar aghaidh go dtí an chéad chéim eile den nós imeachta roghnúcháin.

Amchlár táscach

Is ar mhaithe le heolas an méid seo thíos. Coimeádann EPSO an ceart aige féin é a athrú am ar bith, agus is minic a fhoilsítear nuashonruithe.

Is trí na litreacha agus trí na teachtaireachtaí i gcuntais EPSO na n-iarrthóirí, agus tríothu sin amháin, a sheoltar an phleanáil/an t-eolas deimhnithe deiridh.

Tús na tréimhse clárúcháin05/03/2020
Initial deadline07/04/2020 - 12:00(am na Bruiséile)
An sprioc-am nach foláir iarratais a dhéanamh roimhe (síneadh ama) 05/05/2020 - 12:00(am na Bruiséile)
Triail idirmheánach a chur in áirithe02/10/2020 - 08/10/2020
Triail idirmheánach20/10/2020 - 23/10/2020
An tIonad Measúnaithe Cianda15/06/2021 - 18/06/2021
Céim an mheasúnaithelár 9/2021 - deireadh 9/2021(mar gharbhthreoir)
Na trialacha ilrogha ar ríomhaire in ionaid trialacha – an tréimhse thástála05/10/2021
Athbhreithniú ar aistriúcháin12/10/2021