Förstasida > Jobb och praktik > Uttagningsprov > Kroatiskspråkiga juristlingvister (HR)

Kroatiskspråkiga juristlingvister (HR)

Referens: 
Första ansökningsdag: 
05/03/2020
Initial deadline: 
07/04/2020 - 12:00(Bryssel-tid)
Sista ansökningsdag: 
05/05/2020 - 12:00(Bryssel-tid) (extended)
Tjänsteorter: 
Grad: 
Institution/ byrå: 
Anställningsform: 

Urvalsförfarande

  • Urvalet sker i flera etapper. Alla tidsangivelser är att betrakta som preliminära, såvida inte dag och tid har bekräftats.
  • Vi kommer att kommunicera med dig via ditt Epso-konto. Där hittar du all information om förfarandets gång, t.ex. kallelser till prov och provresultat.
  • Kontrollera ditt Epso-konto minst två gånger i veckan medan urvalsförfarandet pågår.
  • Tänk på att det inte enbart räcker att bli godkänd på proven.
    Bara de med bäst resultat går vidare.

Preliminär planering

Den här informationen är bara vägledande. Epso förbehåller sig rätten att när som helst ändra informationen. Uppgifterna uppdateras regelbundet.

Slutlig och bekräftad information/planering meddelas enbart via brev och meddelanden till sökandenas Epsokonton.

Ansökningsperioden startar05/03/2020
Initial deadline07/04/2020 - 12:00(Bryssel-tid)
Ansök senast (extended) 05/05/2020 - 12:00(Bryssel-tid)
Mellanprov – bokningsperiod02/10/2020 - 08/10/2020
Mellanprov20/10/2020 - 23/10/2020
Utvärderingscentrumet på distans15/06/2021 - 18/06/2021
UtvärderingMitten av 9/2021 - Slutet av 9/2021(preliminärt)
Provperiod för datorbaserade prov med flervalsfrågor i testcentrum05/10/2021
Granskningsprov12/10/2021