Юрист-лингвисти с полски език (PL)

Референтен номер: 
Начало на процедурата за кандидатстване: 
зима 2019/ 2020(ориентировъчно)
Местоположение (-я):: 
Степен: 
Институция/агенция: 
Вид на договора: 

Индикативен график

Тази информация е ориентировъчна. EPSO си запазва правото да променя показваната информация по всяко време и редовно публикува актуализации.

Окончателна и потвърдена информация/график се изпраща единствено чрез писмата и съобщенията в EPSO профилите на кандидатите.

Подаването на кандидатури отзима 2019/ 2020(ориентировъчно)