Γλωσσομαθείς νομικοί πολωνικής γλώσσας (PL)

Στοιχεία αναφοράς: 
Έναρξη υποβολής υποψηφιοτήτων: 
Φθινόπωρο 2019(ενδεικτική ημερομηνία)
Βαθμός: 
Είδος σύμβασης: 

Ενδεικτικός προγραμματισμός

Οι πληροφορίες αυτές είναι ενδεικτικές. Η EPSO διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ανά πάσα στιγμή τις αναγραφόμενες πληροφορίες, και δημοσιεύει τακτικά επικαιροποιήσεις.

Οι πληροφορίες/ο προγραμματισμός που έχουν οριστικοποιηθεί και επιβεβαιωθεί αποστέλλονται αποκλειστικά μέσω επιστολών και μηνυμάτων στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων.

Έναρξη υποβολής υποψηφιοτήτωνΦθινόπωρο 2019(ενδεικτική ημερομηνία)