Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Διαγωνισμός > Γλωσσομαθείς νομικοί πολωνικής γλώσσας (PL)

Γλωσσομαθείς νομικοί πολωνικής γλώσσας (PL)

Στοιχεία αναφοράς: 
Έναρξη υποβολής υποψηφιοτήτων: 
05/03/2020
Initial deadline: 
07/04/2020 - 12:00(Ώρα Βρυξελλών)
Προθεσμία: 
05/05/2020 - 12:00(Ώρα Βρυξελλών) (extended)
Βαθμός: 
Είδος σύμβασης: 

Διαδικασία επιλογής

  • Η διαδικασία επιλογής περιλαμβάνει διάφορα στάδια. Μέχρις ότου επιβεβαιωθούν η ημερομηνία και η ώρα, όλες οι πληροφορίες για το χρονοδιάγραμμα πρέπει να θεωρούνται ενδεικτικές.
  • Θα επικοινωνούμε μαζί σας μέσω του λογαριασμού σας EPSO.  Εκεί θα βρίσκετε όλες τις πληροφορίες που αφορούν τη διαδικασία, όπως προσκλήσεις συμμετοχής στις δοκιμασίες, τα αποτελέσματά σας στις δοκιμασίες που συμμετείχατε κ.λπ. 
  • Παρακαλούμε να ελέγχετε τον λογαριασμό σας EPSO τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα κατά τη διαδικασία επιλογής.
  • Πρέπει να γνωρίζετε ότι δεν είναι αρκετό να επιτύχετε στις δοκιμασίες.
    Μόνο όσοι πέτυχαν με την υψηλότερη βαθμολογία μπορούν να περάσουν στο επόμενο στάδιο της επιλογής.

Ενδεικτικός προγραμματισμός

Οι πληροφορίες αυτές είναι ενδεικτικές. Η EPSO διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ανά πάσα στιγμή τις αναγραφόμενες πληροφορίες, και δημοσιεύει τακτικά επικαιροποιήσεις.

Οι πληροφορίες/ο προγραμματισμός που έχουν οριστικοποιηθεί και επιβεβαιωθεί αποστέλλονται αποκλειστικά μέσω επιστολών και μηνυμάτων στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων.

Έναρξη υποβολής υποψηφιοτήτων05/03/2020
Initial deadline07/04/2020 - 12:00(Ώρα Βρυξελλών)
Προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων (extended) 05/05/2020 - 12:00(Ώρα Βρυξελλών)
Preliminary test(s) – booking periodτέλη 9/2021 - αρχές 10/2021(ενδεικτική ημερομηνία)
Preliminary test: translations in test centres18/10/2021 - 28/10/2021
Computer based tests - booking period23/06/2022 - 29/06/2022
Computer based multiple choice tests in test centres and remotely proctored - testing period06/07/2022 - 08/07/2022
Computer based tests - booking period19/07/2022 - 25/07/2022
Translation review test in test centres05/09/2022 - 09/09/2022