Начало > Възможности за работа > Конкурс > Администратори в областта на международното сътрудничество и управлението на помощи за държави извън ЕС

Администратори в областта на международното сътрудничество и управлението на помощи за държави извън ЕС

Референтен номер: 
Начало на процедурата за кандидатстване: 
05/12/2019
Краен срок: 
14/01/2020 - 12:00(брюкселско време)
Местоположение (-я):: 
Степен: 
Институция/агенция: 
Вид на договора: 

Процедура за подбор

  • Процедурата за подбор има няколко етапа. Освен ако датата и часът са потвърдени, всички срокове следва да бъдат смятани за примерни.
  • Ще комуникираме с Вас чрез Вашия EPSO профил.  Там ще намерите цялата информация във връзка с постигнатия от Вас напредък в процедурата, като покани за тестове, резултатите Ви от тестовете и др.
  • Моля, проверявайте Вашия EPSO профил поне два пъти седмично, докато трае процедурата за подбор.
  • Трябва да имате предвид, че не е достатъчно да получите изисквания минимум на тестовете.
    Единствено получилите най-високи резултати преминават на следващия етап от процедурата за подбор.

Индикативен график

Тази информация е ориентировъчна. EPSO си запазва правото да променя показваната информация по всяко време и редовно публикува актуализации.

Окончателна и потвърдена информация/график се изпраща единствено чрез писмата и съобщенията в EPSO профилите на кандидатите.

Подаването на кандидатури от05/12/2019
Краен срок за кандидатстване 14/01/2020 - 12:00(брюкселско време)
Резервиране на тестове с въпроси с избор между няколко отговора, които се провеждат на компютър28/01/2020 - 03/02/2020
Тестове с въпроси с избор между няколко отговора, които се провеждат на компютър — провеждане на тестовете04/02/2020 - 14/02/2020
Център за оценяване от разстояниесредата на 5/2021 - края на 10/2021(ориентировъчно)
Работа по казус и писмен тест в тестови център и дистанционно – период на провеждане на тестовете09/09/2021
Работа по казус и писмен тест — период за запазване на дата08/10/2021 - 14/10/2021
Работа по казус и писмен тест в тестови център и дистанционно – период на провеждане на тестовете10/11/2021