Начало > Възможности за работа > Конкурс > Администратори в областта на международното сътрудничество и управлението на помощи за държави извън ЕС

Администратори в областта на международното сътрудничество и управлението на помощи за държави извън ЕС

Референтен номер: 
Начало на процедурата за кандидатстване: 
05/12/2019
Краен срок: 
14/01/2020 - 12:00(брюкселско време)
Местоположение (-я):: 
Степен: 
Институция/агенция: 
Вид на договора: 

Индикативен график

Тази информация е ориентировъчна. EPSO си запазва правото да променя показваната информация по всяко време и редовно публикува актуализации.

Окончателна и потвърдена информация/график се изпраща единствено чрез писмата и съобщенията в EPSO профилите на кандидатите.

Подаването на кандидатури от05/12/2019
Краен срок за кандидатстване 14/01/2020 - 12:00(брюкселско време)
Computer based multiple choice tests - booking period28/01/2020 - 03/02/2020
Computer based multiple choice tests - testing period04/02/2020 - 14/02/2020
Remote Assessment Centreсредата на 5/2021 - края на 10/2021(ориентировъчно)
Case study and written test in test centres and remotely proctored – testing period09/09/2021
Case study and written test – booking period08/10/2021 - 14/10/2021
Case study and written test in test centres and remotely proctored – testing period10/11/2021
Final results (reserve list)4/2022(ориентировъчно)