Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Διαγωνισμός > Διοικητικοί υπάλληλοι στους τομείς της διεθνούς συνεργασίας και της διαχείρισης της βοήθειας προς χώρες εκτός ΕΕ

Διοικητικοί υπάλληλοι στους τομείς της διεθνούς συνεργασίας και της διαχείρισης της βοήθειας προς χώρες εκτός ΕΕ

Στοιχεία αναφοράς: 
Έναρξη υποβολής υποψηφιοτήτων: 
05/12/2019
Προθεσμία: 
14/01/2020 - 12:00(Ώρα Βρυξελλών)
Βαθμός: 
Όργανο/οργανισμός: 
Είδος σύμβασης: 

Διαδικασία επιλογής

  • Η διαδικασία επιλογής περιλαμβάνει διάφορα στάδια. Μέχρις ότου επιβεβαιωθούν η ημερομηνία και η ώρα, όλες οι πληροφορίες για το χρονοδιάγραμμα πρέπει να θεωρούνται ενδεικτικές.
  • Θα επικοινωνούμε μαζί σας μέσω του λογαριασμού σας EPSO.  Εκεί θα βρίσκετε όλες τις πληροφορίες που αφορούν τη διαδικασία, όπως προσκλήσεις συμμετοχής στις δοκιμασίες, τα αποτελέσματά σας στις δοκιμασίες που συμμετείχατε κ.λπ. 
  • Παρακαλούμε να ελέγχετε τον λογαριασμό σας EPSO τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα κατά τη διαδικασία επιλογής.
  • Πρέπει να γνωρίζετε ότι δεν είναι αρκετό να επιτύχετε στις δοκιμασίες.
    Μόνο όσοι πέτυχαν με την υψηλότερη βαθμολογία μπορούν να περάσουν στο επόμενο στάδιο της επιλογής.

Ενδεικτικός προγραμματισμός

Οι πληροφορίες αυτές είναι ενδεικτικές. Η EPSO διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ανά πάσα στιγμή τις αναγραφόμενες πληροφορίες, και δημοσιεύει τακτικά επικαιροποιήσεις.

Οι πληροφορίες/ο προγραμματισμός που έχουν οριστικοποιηθεί και επιβεβαιωθεί αποστέλλονται αποκλειστικά μέσω επιστολών και μηνυμάτων στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων.

Έναρξη υποβολής υποψηφιοτήτων05/12/2019
Προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων 14/01/2020 - 12:00(Ώρα Βρυξελλών)
Κράτησης θέσης για τις δοκιμασίες πολλαπλής επιλογής με τη χρήση υπολογιστή28/01/2020 - 03/02/2020
Δοκιμασίες πολλαπλής επιλογής μέσω υπολογιστή – περίοδος εξετάσεων04/02/2020 - 14/02/2020
Κέντρο αξιολόγησης εξ αποστάσεωςμέσα 5/2021 - τέλη 10/2021(ενδεικτική ημερομηνία)
Περιπτωσιολογική μελέτη και γραπτή δοκιμασία σε εξεταστικά κέντρα και με εξ αποστάσεως επιτήρηση - περίοδος διεξαγωγής δοκιμασιών09/09/2021
Περιπτωσιολογική μελέτη και γραπτή δοκιμασία - περίοδος κρατήσεων08/10/2021 - 14/10/2021
Περιπτωσιολογική μελέτη και γραπτή δοκιμασία σε εξεταστικά κέντρα και με εξ αποστάσεως επιτήρηση - περίοδος διεξαγωγής δοκιμασιών10/11/2021