Administratori za međunarodnu suradnju i pružanje pomoći trećim zemljama

Referentni broj postupka odabira: 
Prijave počinju: 
05/12/2019
Rok za prijavu: 
14/01/2020 - 12:00(prema briselskom vremenu)
Mjesto zaposlenja: 
Razred: 
Institucija/agencija: 
Vrsta ugovora: 

Prije prijavljivanja na ovaj natječaj slijedite sljedeće korake koji će vam pomoći da dobro ocijenite svoju motivaciju za prijavu i izglede za uspjeh u našem postupku odabira.

  1. Pročitajte obavijest o natječaju kako biste bili sigurni da na datum potvrđivanja prijave ispunjavate sve uvjete za sudjelovanje u natječaju.
  2. Ispunite upitnik „Je li karijera u EU-u za mene?” s pomoću kojeg ćete moći ocijeniti je li karijera u institucijama EU-a za vas. 
  • S pomoću tog upitnika dobit ćete predodžbu o tome imate li kvalitete koje se očekuju od dužnosnika u institucijama EU-a.

  • Za ispunjavanje upitnika „Je li karijera u EU-u za mene?” bit će vam potrebno 30 minuta.
  • Rezultati upitnika nisu eliminacijske naravi, ne pohranjuju se i ne uzimaju se u obzir odlučite li se na prijavu.
  • Ako zbog invaliditeta i/ili posebnih potreba imate problema s pristupom ovom upitniku i njegovim ispunjavanjem, obratite se EPSO-ovoj Službi za kontakt s kandidatima.
  • Ako tijekom testa budete imali tehničkih problema, obratite se našem pružatelju usluge.

    Počnite test klikom na svoj jezik.
Ili nastavite s prijavom