Strona główna > Możliwości zatrudnienia > Konkurs > Administratorzy w dziedzinie współpracy międzynarodowej i zarządzania pomocą dla krajów spoza UE

Administratorzy w dziedzinie współpracy międzynarodowej i zarządzania pomocą dla krajów spoza UE

Numer referencyjny: 
Aktualne procedury naboru: 
05/12/2019
Termin: 
14/01/2020 - 12:00(czasu brukselskiego)
Lokalizacja: 
Grupa zaszeregowania: 
Instytucja/agencja: 

Procedura naboru

  • Procedura naboru obejmuje kilka etapów. Jeżeli data i godzina nie są potwierdzone, wszystkie terminy należy uważać za orientacyjne.
  • Będziemy komunikować się z Tobą za pośrednictwem Twojego konta EPSO.  Znajdziesz w nim wszystkie informacje na temat przebiegu procedury, takie jak zaproszenia na testy i wyniki swoich testów.
  • Podczas trwania procedury naboru sprawdzaj swoje konto EPSO co najmniej dwa razy w tygodniu.
  • Pamiętaj, że nie wystarczy uzyskać wymaganego minimum punktów w testach.
    Tylko kandydaci z najlepszymi wynikami przechodzą do następnego etapu procedury rekrutacyjnej.

Orientacyjny harmonogram

Te informacje mają charakter orientacyjny. EPSO zastrzega sobie prawo do modyfikowania tych informacji w dowolnie wybranym momencie i regularnie publikuje aktualizacje.

Ostateczne, potwierdzone informacje i harmonogramy są przesyłane wyłącznie listownie i za pośrednictwem wiadomości na kontach EPSO kandydatów.

Początek przyjmowania zgłoszeń05/12/2019
Termin składania zgłoszeń 14/01/2020 - 12:00(czasu brukselskiego)
Rezerwacja terminu komputerowych testów wielokrotnego wyboru28/01/2020 - 03/02/2020
Komputerowe testy wielokrotnego wyboru – terminy testów04/02/2020 - 14/02/2020
Zdalna ocena zintegrowanapołowa 5/2021 - koniec 10/2021(orientacyjnie)
Studium przypadku i test pisemny, w ośrodkach egzaminacyjnych i zdalnie nadzorowane – terminy testów09/09/2021
Studium przypadku i test pisemny – okres rezerwowania terminu08/10/2021 - 14/10/2021
Studium przypadku i test pisemny, w ośrodkach egzaminacyjnych i zdalnie nadzorowane – terminy testów10/11/2021