Administrátori v oblasti medzinárodnej spolupráce a riadenia pomoci krajinám mimo EÚ

Začiatok obdobia podávania žiadostí: 
05/12/2019
Dátum uzávierky: 
14/01/2020 - 12:00(bruselský čas)
Miesto(-a): 
Trieda: 
Inštitúcia/agentúra: 
Druh zmluvy : 

Orientačný časový plán

Tieto informácie sú orientačné. Úrad EPSO si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť uverejnené informácie a pravidelne uverejňovať aktualizácie.

Konečné, potvrdené informácie/harmonogram dostane uchádzač výlučne formou listu a správy do používateľského konta EPSO.

Podávanie prihlášok05/12/2019
Uzávierka podávania prihlášok 14/01/2020 - 12:00(bruselský čas)