Domovská stránka > Pracovné príležitosti > Výberové konanie > Administrátori v oblasti medzinárodnej spolupráce a riadenia pomoci krajinám mimo EÚ

Administrátori v oblasti medzinárodnej spolupráce a riadenia pomoci krajinám mimo EÚ

Začiatok obdobia podávania žiadostí: 
05/12/2019
Dátum uzávierky: 
14/01/2020 - 12:00(bruselský čas)
Miesto(-a): 
Trieda: 
Inštitúcia/agentúra: 
Druh zmluvy : 

Výberové konanie

  • Výberové konanie zahŕňa viacero fáz. Pokiaľ nie je stanovený presný dátum a čas, časový harmonogram považujte len za orientačný.
  • Budeme s vami komunikovať prostredníctvom vášho používateľského konta EPSO. V ňom nájdete všetky informácie týkajúce sa vášho postupu, ako sú pozvánky na testy, výsledky testov atď.
  • Počas trvania výberového konania si kontrolujte vaše používateľské konto EPSO aspoň dvakrát za týždeň.
  • Upozorňujeme, že v testoch nestačí získať požadovaný minimálny počet bodov.
    Iba tí, ktorí získajú najviac bodov, postúpia do ďalšej fázy výberového konania.

Orientačný časový plán

Tieto informácie sú orientačné. Úrad EPSO si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť uverejnené informácie a pravidelne uverejňovať aktualizácie.

Konečné, potvrdené informácie/harmonogram dostane uchádzač výlučne formou listu a správy do používateľského konta EPSO.

Podávanie prihlášok05/12/2019
Uzávierka podávania prihlášok 14/01/2020 - 12:00(bruselský čas)
Rezervácia termínov na počítačové testy pozostávajúce z otázok s voliteľnými odpoveďami28/01/2020 - 03/02/2020
Počítačové testy pozostávajúce z otázok s voliteľnými odpoveďami – testovacie obdobie04/02/2020 - 14/02/2020
Diaľkové hodnotiace centrumpolovica 5/2021 - koniec 10/2021(orientačne)
Prípadová štúdia a písomný test v testovacích centrách a testy monitorované na diaľku – obdobie testovania09/09/2021
Prípadová štúdia a písomný test – rezervácia termínov08/10/2021 - 14/10/2021
Prípadová štúdia a písomný test v testovacích centrách a testy monitorované na diaľku – obdobie testovania10/11/2021