Förstasida > Jobb och praktik > Uttagningsprov > Handläggare – internationellt samarbete och förvaltning av bistånd till länder utanför EU

Handläggare – internationellt samarbete och förvaltning av bistånd till länder utanför EU

Första ansökningsdag: 
05/12/2019
Sista ansökningsdag: 
14/01/2020 - 12:00(Bryssel-tid)
Tjänsteorter: 
Grad: 
Institution/ byrå: 
Anställningsform: 

Urvalsförfarande

  • Urvalet sker i flera etapper. Alla tidsangivelser är att betrakta som preliminära, såvida inte dag och tid har bekräftats.
  • Vi kommer att kommunicera med dig via ditt Epso-konto. Där hittar du all information om förfarandets gång, t.ex. kallelser till prov och provresultat.
  • Kontrollera ditt Epso-konto minst två gånger i veckan medan urvalsförfarandet pågår.
  • Tänk på att det inte enbart räcker att bli godkänd på proven.
    Bara de med bäst resultat går vidare.

Preliminär planering

Den här informationen är bara vägledande. Epso förbehåller sig rätten att när som helst ändra informationen. Uppgifterna uppdateras regelbundet.

Slutlig och bekräftad information/planering meddelas enbart via brev och meddelanden till sökandenas Epsokonton.

Ansökningsperioden startar05/12/2019
Ansök senast 14/01/2020 - 12:00(Bryssel-tid)
Bokning av datorbaserade test med flervalsfrågor28/01/2020 - 03/02/2020
Provperiod för datorbaserade prov med flervalsfrågor04/02/2020 - 14/02/2020
Utvärderingscentrumet på distansMitten av 5/2021 - Slutet av 10/2021(preliminärt)
Provperiod för ”case”-övning och skriftligt prov i testcentrum och på distans09/09/2021
Bokning av ”case”-övning och skriftligt prov08/10/2021 - 14/10/2021
Provperiod för ”case”-övning och skriftligt prov i testcentrum och på distans10/11/2021