Администратори в областта на международното сътрудничество и управлението на помощи за държави извън ЕС

Референтен номер: 
Начало на процедурата за кандидатстване: 
05/12/2019
Краен срок: 
14/01/2020 - 12:00(брюкселско време)
Местоположение (-я):: 
Степен: 
Институция/агенция: 
Вид на договора: 

Преди да кандидатствате в този конкурс, трябва да извършите следните стъпки, които ще ви позволят да обмислите мотивите си за кандидатстване и вашите шансове за успех в процедурата за подбор.

  1. Прочетете обявлението за конкурса, за да сте сигурни, че отговаряте на изискванията за допустимост към датата, на която валидирате кандидатурата си.
  2. Попълнете въпросника „Подходяща ли е за мен работата в институциите на ЕС?“, който ще ви помогне да решите дали отговаряте на изискванията за работа в тях. 
  • Въпросникът трябва да ви помогне да прецените каква е вероятността да отговорите на високите стандарти по отношение на служителите в институциите на ЕС.

  • Ще ви бъдат необходими 30 минути за попълване на въпросника „Подходяща ли е за мен работата в институциите на ЕС?“ .
  • Резултатите не се записват или вземат предвид, ако решите да участвате в съответния конкурс, и не могат да доведат до отпадането ви от конкурса.
  • Ако имате затруднения с достъпа и попълването на този въпросник, дължащи се на увреждания и/или специални нужди, моля, свържете се със  службата на EPSO за контакт с кандидатите.
  • Ако при попълването на въпросника се сблъскате с технически проблеми, моля, свържете се с нашия доставчик на услуги.

Щракнете върху вашия език по-долу, за да започнете теста:

Или продължете процедурата по подаване на Вашата кандидатура