Διοικητικοί υπάλληλοι στους τομείς της διεθνούς συνεργασίας και της διαχείρισης της βοήθειας προς χώρες εκτός ΕΕ

Στοιχεία αναφοράς: 
Έναρξη υποβολής υποψηφιοτήτων: 
05/12/2019
Προθεσμία: 
14/01/2020 - 12:00(Ώρα Βρυξελλών)
Βαθμός: 
Όργανο/οργανισμός: 
Είδος σύμβασης: 

Προτού ξεκινήσετε τη συμπλήρωση της αίτησης υποψηφιότητας γι’αυτόν τον διαγωνισμό, πρέπει να ακολουθήσετε τα παρακάτω στάδια που θα σας δώσουν τη δυνατότητα να σκεφτείτε σοβαρά για ποιους λόγους θέλετε να είστε υποψήφιοι και τι πιθανότητες επιτυχίας έχετε στη συγκεκριμένη ανταγωνιστική διαδικασία επιλογής.

  1. Διαβάστε την προκήρυξη διαγωνισμού για να βεβαιωθείτε ότι κατά την ημερομηνία υποβολής της υποψηφιότητάς σας πληροίτε όλους τους όρους.
  2. Συμπληρώστε το ερωτηματολόγιο «Σταδιοδρομία στην ΕΕ: είναι για μένα;» το οποίο θα σας βοηθήσει να αποφασίσετε αν η εργασία στα θεσμικά όργανα της ΕΕ είναι για σας. 

Το ερωτηματολόγιο αυτό θα σας βοηθήσει να διαπιστώσετε κατά πόσο είστε σε θέση να ανταποκριθείτε στα προσόντα υψηλού επιπέδου που απαιτεί μια θέση υπαλλήλου της ΕΕ.

  • Θα χρειαστείτε 30 λεπτά για να απαντήσετε στο ερωτηματολόγιο «Σταδιοδρομία στην ΕΕ: είναι για μένα;».
  • Τα αποτελέσματά σας δεν συνεπάγονται αποκλεισμό και δεν καταχωρούνται ούτε λαμβάνονται υπόψη σε περίπτωση που αποφασίσετε να συνεχίσετε τη διαδικασία υποβολής υποψηφιότητας.
  • Εάν αντιμετωπίζετε δυσκολίες όσον αφορά την πρόσβαση στο παρόν ερωτηματολόγιο και τη συμπλήρωσή του, λόγω αναπηρίας και/ή τυχόν ειδικών αναγκών, επικοινωνήστε με την Υπηρεσία Επικοινωνίας με τους Υποψηφίους της EPSO.
  • Για οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα κατά την εκτέλεση του τεστ επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών μας.

Κάντε κλικ παρακάτω στη γλώσσα σας για να ξεκινήσετε το τεστ:

Ή συνεχίστε την αίτησή σας