Hallintovirkamiehet – Kansainvälinen yhteistyö ja EU:n ulkopuolisille maille suunnatun avun hallinnointi alalla

Hakuaika alkaa: 
05/12/2019
Hakuaika päättyy: 
14/01/2020 - 12:00(Brysselin aikaa)
Toimipaikat: 
Palkkaluokka: 
Toimielin/Virasto: 
Sopimuksen tyyppi: 

Ennen kuin päätät, teetkö hakemuksen, käy läpi seuraavat kohdat. Niiden avulla voit arvioida hakumotivaatiotasi ja sitä, miten hyvin soveltuisit haettavana oleviin tehtäviin ja millaiset mahdollisuudet sinulla on tulla valituksi.

  1. Lue kilpailuilmoitus varmistaaksesi, että täytät kaikki kilpailun kelpoisuusvaatimukset sinä päivänä, jona validoit hakemuksesi.
  2. Täytä Lähtisinkö EU-uralle kysely. Sen avulla voit arvioida, onko työskentely EU:n toimielimissä sinua varten. 

Kyselyn avulla voit arvioida, täytätkö EU-virkamiehiltä edellytetyt tiukat vaatimukset.

  • Lähtisinkö EU-uralle -kyselyyn vastaaminen vie noin 30 minuuttia.
  • Tuloksia ei oteta huomioon valintamenettelyssä eikä niitä tallenneta.
  • Jos sinulla on vamman ja/tai erityistarpeen vuoksi vaikeuksia kyselyn avaamisessa ja täyttämisessä, ota yhteyttä EPSOn hakijoiden yhteyspisteeseen.
  • Jos sinulla on kyselyyn vastaamisen aikana teknisiä ongelmia, ota yhteyttä palveluntarjoajaamme.

Aloita napsauttamalla haluamaasi kieltä.