Riarthóirí sa chomhar idirnáisiúnta agus i mbainistiú na cabhrach do thríú tíortha

An dáta ónar féidir iarratais a dhéanamh: 
05/12/2019
An spriocdháta d'iarratais: 
14/01/2020 - 12:00(am na Bruiséile)
Grád: 
Institiúid/Gníomhaireacht: 
Cineál an chonartha: 

Sula dtosóidh tú ar d'iarratas ar an gcomórtas seo a ullmhú, ba cheart duit na nithe seo a leanas a dhéanamh, arae cuideoidh siad leat dianmhachnamh a dhéanamh ar na cúiseanna a bhfuil tú ag cuimhneamh ar iarratas a dhéanamh agus ar an dóchúlacht go n-éireoidh leat sa phróiseas roghnúcháin iomaíoch seo.

  1. Léigh an Fógra Comórtais chun deimhin a dhéanamh de go mbeidh na coinníollacha incháilitheachta uile comhlíonta agat an dáta a bhailíochtóidh tú d'iarratas.
  2. Déan an ceistneoir 'Gairm domsa, gairm san Aontas Eorpach?' chun cuidiú leat féin fios a bheith agat an oirfeadh post in institiúidí an Aontais Eorpaigh duit. 

Ba cheart an ceistneoir a bheith ina chuidiú agat fios a bheith agat an bhfuil an t‑ardmhianach ionat is gá a bheith in oifigigh an Aontais Eorpaigh.

  • Bainfidh sé tuairim is 30 nóiméad asat an ceistneoir 'Gairm domsa, gairm san Aontas Eorpach?' a dhéanamh.
  • Ní próiseas díbeartha é seo agus ní chuirtear torthaí an cheistneora ar taifead ná ní chuirfear san áireamh iad má thograíonn tú an t-iarratas a dhéanamh ina dhiaidh.
  • Má bhíonn deacrachtaí agat an ceistneoir seo a rochtain nó a líonadh isteach mar gheall ar mhíchumas nó riachtanais speisialta, déan teagmháil leis an tSeirbhís Teagmhála d'Iarrthóirí atá ag EPSO.
  • Má bhíonn aon fhadhb theicniúil agat le linn na trialach déan teagmháil lenár soláthróir seirbhíse.

Cliceáil ar do theanga thíos chun tosú ar na trialacha.