Tarptautinio bendradarbiavimo ir pagalbos ES nepriklausančiomis šalimis valdymo srities administratoriai

Pavadinimas: 
Paraiškos teikiamos nuo: 
05/12/2019
Galutinė data: 
14/01/2020 - 12:00(Briuselio laiku)
Lygis: 
Institucija/Agentūra: 
Etatų rūšys: 

Prieš teikiant paraišką dalyvauti šiame konkurse reikėtų atlikti toliau nurodytus veiksmus. Tai padės rimtai apmąstyti savo motyvus ir įvertinti tikimybę būti atrinktam.

  1. Skaitykite pranešimą apie konkursą, kad patikrintumėte, ar tą dieną, kai tvirtinsite savo paraišką, atitiksite visus tinkamumo dalyvauti reikalavimus.
  2. Užpildykite klausimyną „Ar man – darbas ES institucijose?“. Tai padės nuspręsti, ar tikrai norite dirbti ES institucijose. 
  • Klausimynas turėtų jums padėti įvertinti, kiek tikėtina, kad atitiksite aukštus standartus, kuriuos turi atitikti ES pareigūnai.

  • Klausimyną „Ar man – darbas ES institucijose?“ užpildysite per 30 min.
  • Rezultatai neužkirs jums kelio tęsti procedūrą, jie neregistruojami ir į juos nėra atsižvelgiama, kai teikiate paraišką.
  • Jeigu dėl negalios ir (arba) specialių poreikių jums kiltų sunkumų atsiversti ir užpildyti šį klausimyną, kreipkitės į EPSO ryšių su kandidatais centrą.
  • Jeigu sprendžiant testą kiltų techninių problemų, kreipkitės į mūsų paslaugų teikėją.

Prieš pradėdamas spręsti testą, spustelėkite savo kalbą toliau pateikiamame sąraše.