Administrateurs internationale samenwerking en het beheer van hulp aan derde landen

Solliciteren vanaf: 
05/12/2019
Solliciteer voor: 
14/01/2020 - 12:00(Brusselse tijd)
Standplaatsen: 
Niveau: 
Instelling/Agentschap: 

Voordat u zich inschrijft voor deze selectieprocedure moet u de volgende stappen doorlopen. Zo kunt u eens goed nadenken over uw motivatie om deel te nemen en over uw kans van slagen bij deze uiterst competitieve selectieprocedure.

  1. Lees de aankondiging van het vergelijkend onderzoek om na te gaan of u voldoet aan alle toelatingsvoorwaarden op het ogenblik dat u uw sollicitatie valideert.
  2. Beantwoord de vragenlijst "Werken bij de EU - iets voor mij?" om na te gaan of een loopbaan in de EU-instellingen iets voor u is. 

Aan de hand van die vragenlijst krijgt u een indruk van uw kansen om te voldoen aan de hoge eisen die aan een EU-ambtenaar worden gesteld.

  • Normaal gezien kost het u 30 minuten om de vragenlijst "Werken bij de EU - iets voor mij?" in te vullen.
  • Uw resultaten kunnen uw kansen niet in gevaar brengen. Ze worden niet bewaard en er wordt ook geen rekening mee gehouden als u besluit te solliciteren.
  • Mocht u moeilijkheden ondervinden bij het lezen of invullen van deze vragenlijst ten gevolge van een handicap en/of speciale behoeften, gebruik dan ons contactformulier voor kandidaten.
  • Voor technische problemen bij het beantwoorden van de vragen neemt u contact op met onze contractant Prometric.

Klik hieronder op uw taal om met de test te beginnen.

Of ga verder met uw sollicitatie