Handläggare – internationellt samarbete och förvaltning av bistånd till länder utanför EU

Första ansökningsdag: 
05/12/2019
Sista ansökningsdag: 
14/01/2020 - 12:00(Bryssel-tid)
Tjänsteorter: 
Grad: 
Institution/ byrå: 
Anställningsform: 

Innan du anmäler dig till uttagningsprovet ska du gå igenom följande steg för att se om du har rätt förväntningar och förutsättningar att klara det tuffa urvalsförfarandet.

  1. Läs meddelandet om uttagningsprov för att förvissa dig om att du uppfyller alla behörighetskrav innan du validerar din ansökan.
  2. Fyll i frågeformuläret ”EU-karriär – en karriär för mig?” för att se om du passar för ett EU-jobb.

Formuläret hjälper dig att avgöra om du uppfyller de höga krav som ställs på EU-anställda.

  • Det tar cirka 30 minuter att fylla i frågeformuläret ”EU-karriär – en karriär för mig?”.
  • Resultaten är inte utslagsgivande, eftersom de inte sparas och inte heller beaktas om du bestämmer dig för att skicka in en ansökan.
  • Vänd dig till vårt kontaktcentrum om du behöver en version som är anpassad till dina särskilda behov.
  • Om du stöter på tekniska problem ska du kontakta vår tjänsteleverantör.

Välj språk för frågeformuläret:

Eller fortsätt med din ansökan