Tajnici

Referentni broj postupka odabira: 
Prijave počinju: 
25/06/2020
Rok za prijavu: 
08/09/2020 - 12:00(prema briselskom vremenu)
Razred: 
Institucija/agencija: 
Vrsta ugovora: 

Postupak odabira

  • Postupak odabira sastoji se od nekoliko faza. Do konkretne potvrde datuma i vremena, svaki se raspored mora smatrati okvirnim.
  • Komunikacija s kandidatima odvija se putem EPSO računa. U njemu možete pronaći sve informacije o tijeku postupka, kao što su pozivi na testiranja, rezultati testova itd.
  • Provjeravajte svoj EPSO račun barem dvaput tjedno tijekom postupka odabira.
  • Napominjemo da nije dovoljno prijeći bodovni prag za testove.
    U sljedeću fazu postupka odabira prolaze samo kandidati s najboljim rezultatima.

Indikativno planiranje

Ove su informacije indikativne. EPSO zadržava pravo na izmjene prikazanih informacija u bilo kojem trenutku i redovno ih ažurira.

Konačna i potvrđena informacija/plan šalje se isključivo pismom i porukom na kandidatov EPSO račun.

Prijave počinju25/06/2020
Rok za prijavu08/09/2020 - 12:00(prema briselskom vremenu)
Rezerviranje datuma za računalne testove s višestrukim izborom odgovora23/10/2020 - 29/10/2020
Računalni testovi s višestrukim izborom odgovora – razdoblje testiranja03/11/2020 - 20/11/2020
Rezerviranje datuma za računalne testove s višestrukim izborom odgovora24/02/2021 - 01/03/2021
Računalni testovi s višestrukim izborom odgovora – razdoblje testiranja02/03/2021 - 19/03/2021
Međutestovi – razdoblje rezerviranja termina14/09/2021 - 20/09/2021
Međutest u ispitnim centrima – razdoblje testiranja27/09/2021 - 30/09/2021