Начало > Възможности за работа > Конкурс > Администратори в областта на европейското право

Администратори в областта на европейското право

Референтен номер: 
Начало на процедурата за кандидатстване: 
лято 2020(ориентировъчно)
Степен: 
Институция/агенция: 
Вид на договора: 

Индикативен график

Тази информация е ориентировъчна. EPSO си запазва правото да променя показваната информация по всяко време и редовно публикува актуализации.

Окончателна и потвърдена информация/график се изпраща единствено чрез писмата и съобщенията в EPSO профилите на кандидатите.

Подаването на кандидатури отлято 2020(ориентировъчно)