Начало > Възможности за работа > Конкурс > Администратори в областта на европейското право

Администратори в областта на европейското право

Референтен номер: 
Начало на процедурата за кандидатстване: 
30/07/2020
Краен срок: 
15/09/2020 - 12:00(брюкселско време)
Степен: 
Институция/агенция: 
Вид на договора: 

Процедура за подбор

  • Процедурата за подбор има няколко етапа. Освен ако датата и часът са потвърдени, всички срокове следва да бъдат смятани за примерни.
  • Ще комуникираме с Вас чрез Вашия EPSO профил.  Там ще намерите цялата информация във връзка с постигнатия от Вас напредък в процедурата, като покани за тестове, резултатите Ви от тестовете и др.
  • Моля, проверявайте Вашия EPSO профил поне два пъти седмично, докато трае процедурата за подбор.
  • Трябва да имате предвид, че не е достатъчно да получите изисквания минимум на тестовете.
    Единствено получилите най-високи резултати преминават на следващия етап от процедурата за подбор.

Индикативен график

Тази информация е ориентировъчна. EPSO си запазва правото да променя показваната информация по всяко време и редовно публикува актуализации.

Окончателна и потвърдена информация/график се изпраща единствено чрез писмата и съобщенията в EPSO профилите на кандидатите.

Подаването на кандидатури от30/07/2020
Краен срок за кандидатстване 15/09/2020 - 12:00(брюкселско време)
Резервиране на тестове с въпроси с избор между няколко отговора, които се провеждат на компютър12/11/2020 - 18/11/2020
Тестове с въпроси с избор между няколко отговора, които се провеждат на компютър — провеждане на тестовете25/11/2020 - 16/12/2020
Резервиране на тестове с въпроси с избор между няколко отговора, които се провеждат на компютър24/02/2021 - 01/03/2021
Тестове с въпроси с избор между няколко отговора, които се провеждат на компютър — провеждане на тестовете02/03/2021 - 19/03/2021
Междинен тест – период за запазване на дата07/09/2021 - 13/09/2021
Междинен тест в тестови центрове и дистанционно провеждан – период на провеждане20/09/2021 - 24/09/2021