Domovská stránka > Pracovné príležitosti > Výberové konanie > Administrátori v oblasti európskeho práva

Administrátori v oblasti európskeho práva

Začiatok obdobia podávania žiadostí: 
leto 2020(orientačne)
Trieda: 
Inštitúcia/agentúra: 
Druh zmluvy : 

Orientačný časový plán

Tieto informácie sú orientačné. Úrad EPSO si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť uverejnené informácie a pravidelne uverejňovať aktualizácie.

Konečné, potvrdené informácie/harmonogram dostane uchádzač výlučne formou listu a správy do používateľského konta EPSO.

Podávanie prihlášokleto 2020(orientačne)