Domovská stránka > Pracovné príležitosti > Výberové konanie > Administrátori v oblasti európskeho práva

Administrátori v oblasti európskeho práva

Referencia: 
Začiatok obdobia podávania žiadostí: 
30/07/2020
Dátum uzávierky: 
15/09/2020 - 12:00(bruselský čas)
Trieda: 
Inštitúcia/agentúra: 
Druh zmluvy : 

Výberové konanie

  • Výberové konanie zahŕňa viacero fáz. Pokiaľ nie je stanovený presný dátum a čas, časový harmonogram považujte len za orientačný.
  • Budeme s vami komunikovať prostredníctvom vášho používateľského konta EPSO. V ňom nájdete všetky informácie týkajúce sa vášho postupu, ako sú pozvánky na testy, výsledky testov atď.
  • Počas trvania výberového konania si kontrolujte vaše používateľské konto EPSO aspoň dvakrát za týždeň.
  • Upozorňujeme, že v testoch nestačí získať požadovaný minimálny počet bodov.
    Iba tí, ktorí získajú najviac bodov, postúpia do ďalšej fázy výberového konania.

Orientačný časový plán

Tieto informácie sú orientačné. Úrad EPSO si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť uverejnené informácie a pravidelne uverejňovať aktualizácie.

Konečné, potvrdené informácie/harmonogram dostane uchádzač výlučne formou listu a správy do používateľského konta EPSO.

Podávanie prihlášok30/07/2020
Uzávierka podávania prihlášok 15/09/2020 - 12:00(bruselský čas)
Rezervácia termínov na počítačové testy pozostávajúce z otázok s voliteľnými odpoveďami12/11/2020 - 18/11/2020
Počítačové testy pozostávajúce z otázok s voliteľnými odpoveďami – testovacie obdobie25/11/2020 - 16/12/2020
Rezervácia termínov na počítačové testy pozostávajúce z otázok s voliteľnými odpoveďami24/02/2021 - 01/03/2021
Počítačové testy pozostávajúce z otázok s voliteľnými odpoveďami – testovacie obdobie02/03/2021 - 19/03/2021
Postupový test – rezervačné obdobie07/09/2021 - 13/09/2021
Postupový test v testovacích centrách a testy monitorované na diaľku – obdobie testovania20/09/2021 - 24/09/2021