Начало > Възможности за работа > Конкурс > Администратори в областта на външните отношения

Администратори в областта на външните отношения

Референтен номер: 
Начало на процедурата за кандидатстване: 
10/09/2020
Краен срок: 
13/10/2020 - 12:00(брюкселско време)
Степен: 
Вид на договора: 

Процедура за подбор

  • Процедурата за подбор има няколко етапа. Освен ако датата и часът са потвърдени, всички срокове следва да бъдат смятани за примерни.
  • Ще комуникираме с Вас чрез Вашия EPSO профил.  Там ще намерите цялата информация във връзка с постигнатия от Вас напредък в процедурата, като покани за тестове, резултатите Ви от тестовете и др.
  • Моля, проверявайте Вашия EPSO профил поне два пъти седмично, докато трае процедурата за подбор.
  • Трябва да имате предвид, че не е достатъчно да получите изисквания минимум на тестовете.
    Единствено получилите най-високи резултати преминават на следващия етап от процедурата за подбор.

Индикативен график

Тази информация е ориентировъчна. EPSO си запазва правото да променя показваната информация по всяко време и редовно публикува актуализации.

Окончателна и потвърдена информация/график се изпраща единствено чрез писмата и съобщенията в EPSO профилите на кандидатите.

Подаването на кандидатури от10/09/2020
Краен срок за кандидатстване 13/10/2020 - 12:00(брюкселско време)
Резервиране на тестове с въпроси с избор между няколко отговора, които се провеждат на компютър19/03/2021 - 24/03/2021
Тестове с въпроси с избор между няколко отговора, които се провеждат на компютър — провеждане на тестовете25/03/2021 - 22/04/2021
Резервиране на тестове с въпроси с избор между няколко отговора, които се провеждат на компютър15/06/2021 - 21/06/2021
Тестове с въпроси с избор между няколко отговора, които се провеждат на компютър в центрове за тестване и дистанционно – провеждане на тестовете24/06/2021 - 01/07/2021
Тестове с въпроси с избор между няколко отговора, които се провеждат на компютър - резултатисредата на 9/2021(ориентировъчно)