Početna stranica > Mogućnosti zaposlenja > Natječaj > Administratori u području vanjskih odnosa

Administratori u području vanjskih odnosa

Referentni broj postupka odabira: 
Prijave počinju: 
10/09/2020
Rok za prijavu: 
13/10/2020 - 12:00(prema briselskom vremenu)
Razred: 
Vrsta ugovora: 

Postupak odabira

  • Postupak odabira sastoji se od nekoliko faza. Do konkretne potvrde datuma i vremena, svaki se raspored mora smatrati okvirnim.
  • Komunikacija s kandidatima odvija se putem EPSO računa. U njemu možete pronaći sve informacije o tijeku postupka, kao što su pozivi na testiranja, rezultati testova itd.
  • Provjeravajte svoj EPSO račun barem dvaput tjedno tijekom postupka odabira.
  • Napominjemo da nije dovoljno prijeći bodovni prag za testove.
    U sljedeću fazu postupka odabira prolaze samo kandidati s najboljim rezultatima.

Indikativno planiranje

Ove su informacije indikativne. EPSO zadržava pravo na izmjene prikazanih informacija u bilo kojem trenutku i redovno ih ažurira.

Konačna i potvrđena informacija/plan šalje se isključivo pismom i porukom na kandidatov EPSO račun.

Prijave počinju10/09/2020
Rok za prijavu13/10/2020 - 12:00(prema briselskom vremenu)
Rezerviranje datuma za računalne testove s višestrukim izborom odgovora19/03/2021 - 24/03/2021
Računalni testovi s višestrukim izborom odgovora – razdoblje testiranja25/03/2021 - 22/04/2021
Rezerviranje datuma za računalne testove s višestrukim izborom odgovora15/06/2021 - 21/06/2021
Računalni testovi s višestrukim izborom odgovora u ispitnim centrima i na daljinu – razdoblje testiranja24/06/2021 - 01/07/2021
Računalni testovi s višestrukim izborom odgovora – rezultatisredinom 9/2021(okvirno)