Domovská stránka > Pracovné príležitosti > Výberové konanie > Administrátori v oblasti vonkajších vzťahov

Administrátori v oblasti vonkajších vzťahov

Začiatok obdobia podávania žiadostí: 
10/09/2020
Dátum uzávierky: 
13/10/2020 - 12:00(bruselský čas)
Trieda: 
Druh zmluvy : 

Výberové konanie

  • Výberové konanie zahŕňa viacero fáz. Pokiaľ nie je stanovený presný dátum a čas, časový harmonogram považujte len za orientačný.
  • Budeme s vami komunikovať prostredníctvom vášho používateľského konta EPSO. V ňom nájdete všetky informácie týkajúce sa vášho postupu, ako sú pozvánky na testy, výsledky testov atď.
  • Počas trvania výberového konania si kontrolujte vaše používateľské konto EPSO aspoň dvakrát za týždeň.
  • Upozorňujeme, že v testoch nestačí získať požadovaný minimálny počet bodov.
    Iba tí, ktorí získajú najviac bodov, postúpia do ďalšej fázy výberového konania.

Orientačný časový plán

Tieto informácie sú orientačné. Úrad EPSO si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť uverejnené informácie a pravidelne uverejňovať aktualizácie.

Konečné, potvrdené informácie/harmonogram dostane uchádzač výlučne formou listu a správy do používateľského konta EPSO.

Podávanie prihlášok10/09/2020
Uzávierka podávania prihlášok 13/10/2020 - 12:00(bruselský čas)
Rezervácia termínov na počítačové testy pozostávajúce z otázok s voliteľnými odpoveďami19/03/2021 - 24/03/2021
Počítačové testy pozostávajúce z otázok s voliteľnými odpoveďami – testovacie obdobie25/03/2021 - 22/04/2021
Rezervácia termínov na počítačové testy pozostávajúce z otázok s voliteľnými odpoveďami15/06/2021 - 21/06/2021
Počítačové testy pozostávajúce z otázok s voliteľnými odpoveďami v testovacích centrách a testy monitorované na diaľku – obdobie testovania24/06/2021 - 01/07/2021
Počítačové testy pozostávajúce z otázok s voliteľnými odpoveďami – výsledkypolovica 9/2021(orientačne)